เว็บไซต์ที่รวมรวมสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดตรัง โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้


  • ตามรอยพระยารัษฎาฯ
  • วัฒนธรรรม
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • ของพื้นเมือง /  ของฝาก
  • ประเพณี / เทศกาล
  • โบราณสถาน
  • คมนาคมขนส่ง
  • ที่พัก / โรงแรม 
  • สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


โดยแหล่งท่องเที่ยว หรือสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัยและเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริง

เมืองพระยารัญฎา ชาวประชาใจกว้าง 

หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา 

เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล 

เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ยินดีต้อนรับสู่เมืองตรัง

Ratsada