Ratsada

ถนนนคนเดิน

       ถนนคนเดินตรัง เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรัง จัดให้มีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ จ.ตรัง และใช้ชื่อน่ารักๆว่า “Chan Chala Night Market” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ลักษณะคล้ายตลาดนัดขนาดเล็ก เริ่มโดยกา���วางขายตอนเย็นๆไปจนถึงดึก ช่วงเวลาที่คนมาเดินเคึกคักสุดจะเป็นช่วง 18.00-19.00 น. กลุ่มคนที่มาเดินมีทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สินค้าที่ขายส่วนมากจะเป็นของกิน ทั้งของกินแบบท้องถิ่น อาหารใต้ อาหารทั่วไป ขนม ของกินเล่น สินค้าที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม ศิลปะและงานฝีมือ เป็นต้น ขายในราคาไม่แพง “ตลาดถนนคนเดิน” หรือ “Chan-Chala Night Market” จะจัดขึ้น แค่สัปดาห์ละ 3 วัน คือ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์

และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึงประมาณ 22.00 น. หรือแล้วแต่อากาศจะเป็นใจ เพราะได้มีการนำถนนบริเวณ หน้าสถานีรถไฟตรัง ซึ่งปกติในช่วงค่ำคืนจะไม่มีรถไฟวิ่งผ่านไปมาอีกแล้ว จึงเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว        สำหรับรูปแบบของ “ตลาดถนนคนเดิน” จะเน้นสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และความเป็นวิถีชีวิตชาวตรัง โดยนำเสนอสินค้าในลักษณะขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม ศิลปะและงานฝีมือ ขณะเดียวกัน ก็สอดแทรกการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้กล้าแสดงออกทางวัฒนธรรม หรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น การแสดงดนตรีเปิดหมวก การร้องรำทำเพลง เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวยามค่ำคืน โดยเฉพาะการรองรับนักท่องเที่ยวที่พักในตัวเมืองตรัง ในรูปแบบ 3 กิจกรรมหลัก คือ "ชม ชิม และชอป" ด้วยรูปแบบการจัดร้านแบบกระโจมสีแดงขนาดเท่าๆ กันหมด ประกอบกับการประดับประดา แสงจากหลอดไฟกลมสีส้มนวล ขณะที่บนท้องฟ้าก็มืดสนิทจนเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมด พร้อมกับมีลมหนาวโชยไปโชยมาแบบอ่อนๆ พอให้รู้สึกเย็นผิวนั้น ล้วนแต่มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศ “ตลาดถนนคนเดิน” ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสินค้ายอดฮิตของผู้ซื้อมักจะเป็นประเภทขนม และอาหาร ที่ปรุงกันแบบสดๆ และยืนกินกันแบบสดๆ ได้เลย ส่วนรองมาก็จะเป็นสินค้าประเภทของที่ระลึก ขณะที่ผู้ขายเองบางครั้งก็เป็นถึงชาวต่างชาติ ต่อมาเมื่อ “ตลาดถนนคนเดิน” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น เทศบาลนครตรัง วัฒนธรรมจังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง พัฒนา ชุมชนจังหวัดตรัง มาช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ กันมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพลิกโฉม “ตลาดถนนท่ากลาง” ซึ่งอยู่ติดกัน มาเชื่อมต่อกับ “ตลาดถนนคนเดิน” เพื่อยกระดับขึ้นเป็น “ตลาดย่านการค้าจังหวัดตรัง” หวังดึงดูดกลุ่มนักลงทุน หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

หน้าสถานนีรถไฟตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง

วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.00 - 22.00 น.

ของขึ้นชื่อ
  • สินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ

  • อาหารคาว - หวาน