Ratsada

ตลาดท่ากลาง

       ตลาดท่ากลาง เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของตำบลทับเที่ยง มีทั้งของสด อาหารสำเร็จรูป ขนมหวาน ต่างๆ ไปจนถึงร้านดอกไม้ ส่วนใหญ่เน้นขายปริมาณสำหรับร้านอาหาร ซื้อขายกันเป็นกิโลฯขึ้นไป ซึ่งแม่ค้าในตลาดส่วนใหญ่จะมีบริการมีการหั่นตัดแต่ง ให้ร้านค้านำไปปรุงอาหารขายได้ทันที

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 01.00-10.30 น. (ตี 1 - 10 โมงเช้า)

อาหารขึ้นชื่อ
  • ​หมูย่าง

  • ​ขนมปี๊บ

  • ของสด ผักสด