วัดมงคลสถาน

Ratsada

      วัดมงคลสถาน สร้างขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2449 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2483ภายในอุโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อน ซึ่งเป็นการก่อสร้างของช่างพื้นถิ่นที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน และคันทวย ช่องแสงเหนือบานประตูหน้าต่าง ประดับเป็นรูปดวงอาทิตย์กำลังขึ้นมีรัศมีเป็นแฉกๆ อยู่ในกรอบครึ่งวงกลม

      หมู่2 ตำบลละมอ นาโยง ตรัง 92170

ที่ตั้ง