งานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ตรัง ภายในงานมีหมูย่างสูตรพิเศษของเมืองตรังจากร้านต่างๆในจังหวัด มาร่วมออกร้าน 

งานเทศกาลหมูย่าง​

งานวิวาห์ใต้สมุทร กิจกรรมที่สำคัญในงานที่แปลกที่สุดในโลก โดยมีการแห่ขันหมากด้วยเรือหางยาวไปยังเกาะกระดานแล้วดำน้ำลงไปทำพิธีรด น้ำสังข์และจดทะเบียน

ชาวตรังมีชื่อเสียงในการทำขนมเค้กมาช้านาน  เป็นแหล่งผลิตขนมเค้กมาแต่ดั้งเดิมเอกลักษณ์ของขนมเค้กของชาวตรังมีหลายรส เช่น รสส้ม รสกาแฟ รสสามรส รสใบเตย

งานวิวาห์ใต้สมุทร 

งานเทศกาลขนมเค้ก ​

ประเพณีถือศีลกินเจ​

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ​

ประเพณีลากพระ​

ประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง ร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พร้อมนุ่มขาวห่มขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ชมขบวนแห่พระรอบตลาดเมืองตรัง 

เทศกาลไหว้พระจันทร์  เป็นเอกลักษณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่น หรือเรียกเป็นภาษาจีนว่า "ตงชิวโจ่ย" ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

งานประเพณี "ลากพระ งานชักพระ หรืองานแห่พระ" เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ที่พุทธศาสนิกชนอนุรักษ์และสืบทอดมายาวนาน

งานเทศกาลเล่นลูกลม​

สำหรับ การเล่นลูกลม หรือกังหันลม เป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ โดยมี อุปกรณ์และวิธีการเล่น ดังนี้ อุปกรณ์ ใบลูกลม ใช้ใบมะพร้าว หรือกาบหมาก หรือใบเตย

Ratsada

ประเพณี / เทศกาล