Ratsada

ศาลเจ้าพ่อเสือ

       ศาลเจ้าพ่อเสือมีองค์ศักด์สิทธิประจำศาลคือองค์เจ้าพ่อเสือ 1245 ภาคมีองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมเสริมสร้างบารมีคือ พ่อองครักษ์ที่ 10 ซึ่งเน้นช่วยเหลือลูกหลานในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาให้โชคลาภแก่ลูกหลาน เนื่องด้วยลูกหลานเจ้าพ่อเสือเห็นว่าในจังหวัดตรังไม่มีศาลเจ้าพ่อเสือเป็นเอกเทศจึงคิดสร้างศาลเจ้าพ่อเสือขึ้น เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชา

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

ริมถนนเก่า สายตรัง-กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

ที่ตั้ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้
  • ประเพณีถือศีลกินเจ
  • ไหว้พระขอพรเทพเจ้าประเพณีถือศีลกินเจ
  • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า​
วัน-เวลา ที่เปิดทำการ

​​เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง