ตำหนักโปร่งฤทัย

Ratsada

       พระตำหนักโปร่งฤทัย เป็น1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง สร้างขึ้นที่โตนใหญ่บริเวณน้ำตกเขาช่องซึ่งเป็นต้นกำเนิด"กาแฟเขาช่อง" มีลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงเหลี่ยม มีมุขยื่นตรงกลาง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๋) สร้างขึ้นเป็นพลับพลารับเสด็จเพื่อรับเสด็จรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ที่สำคัญคือที่ตำหนักโปร่งฤทัยแห่งนี้บริเวณหน้าแอ่งน้ำใหญ่ทางตอนล่างของสายน้ำตกกะช่อง จะเห็นรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จารึกไว้เมือเมื่อครั้งเสด็จในวันที่ 16 มีนาคม 2502 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์เสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรที่จังหวัดตรัง

      ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง