Ratsada

วัดตันตยาภิรมย์

       วัดตันตยาภิรมหรือวัดต้นตอ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดตรัง ปัจจุบันวัดตันตยาภิรมเป็นพระอารามหลวง มีที่ประดิษฐ์พระเจดีย์ วัดตันเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองตรังมีเจดีย์ที่สูงสง่า เป็นจุดเด่นของวัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ภปร” ไว้ที่หน้าบันด้านหน้าอุโบสถ ติดกันเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำเรียงซ้อน 5 ชั้น ฐานล่างสุดเป็นสี่เหลี่ยม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในวันพระเท่านั้น

       ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

ที่ตั้ง

       •กราบไหว้บูชาทำพิธีกรรมทางศาสนา
       •ปฎิบัติธรรม

กิจกรรมที่สามารถทำได้