ภูเขาหลักจันทร์

Ratsada

      ภูเขาหลักจันทร์ เป็นโบราณสถานของ ตรัง 1 ใน 20 แห่ง อายุราว 3,000-4,000 ปีมาแล้ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยยุคหินใหม่ ถ้ำภูเขาหลักจันแห่งนี้บนเพิงผาสูงจะมีพระพุทธรูปโบราณ อีกทั้งเคยมีผู้พบเครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา ในถ้ำอีกด้วย โบราณวัตถุดังกล่าวผู้พบได้นำไปฝากไว้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตรัง เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคนรุ่นหลังต่อไป ส่วนพระพุทธรูปโบราณถูกทำลายไปนานแล้วจนไม่เหลือรอย จึงขาดหลักฐานที่จะบ่งบอกถึงพัฒนาการและความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้
       เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีข่าวการพบโครงกระดูกมนุษย์ในถ้ำของภูเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับภูเขาหลักจัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษชาวตรัง

       มาตั้งแต่ก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์และกระจายอยู่ทั่วไปตามถ้ำในภูเขาแถบนี้ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจ และแนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใกล้เคียงให้ช่วยกันรักษาหลักฐานเหล่านี้ไว้ในสภาพเดิม เพราะการขุดหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สูญหายได้ง่ายปัจจุบันที่ ภูเขาหลักจันมีผู้สร้างพระพุทธรูปใหม่มาไว้ที่ปากถ้ำพร้อมทำบันไดทางขึ้น และก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ตรงเชิงเขา

       หมู่12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง