อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรังผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนมักแวะไปทำความเคารพอนุสาวรีย์ของท่าน  

อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ​

"ต้นยางพารา" ต้นแรกของประเทศไทยเป็นต้นยาง ที่พระยา รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเดินทางไปดูงานในประเทศมลายู  เห็นชาวมลายูปลูกยางกันมีผลดีมาก 

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  ตั้งอยู่ถนนหน้าค่ายเทศบาลกันตัง เป็นที่ตั้ง ของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” 

ยางพาราต้นแรกของไทย 

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ

Ratsada

ตามรอยพระยารัษฏาฯ

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส 

สถาปัตยกรรมเบบชิโน โปรตุกิส ในจังหวัดตรัง พบได้ทั่วไปในเขตเทศบาลนครตรัง มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์หลายหลังเรียงรายทั้งซ้ายขวาในตัวเมืองตรัง อาคารเหล่านี้เมื่อย้อนความกลับไปตั้งแต่ที่บ้านเมือง 

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส-จีน [ห้วยยอด]

อำเภอห้วยยอดในอดีตเคยเป็นอำเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรังเพราะเป็นอำเภอที่มีการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะยังคงเห็นบ้านเรือนที่มีสไตล์แบบโปรตุกัส