Ratsada

งานเทศกาลหมูย่าง​​

งานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง จังหวัดตรังงานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.ตรัง ภายในงานมีหมูย่างสูตรพิเศษของเมืองตรังจากร้านต่างๆในจังหวัด มาร่วมออกร้าน ณ บริเวณสี่แยกธรรมรินทร์ บนถนนสถานีและมีการจัดขบวนแห่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี“ตรัง” ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองของคนช่างกิน” เนื่องจากมีอาหารอร่อยขึ้นชื่อมากมาย โดยหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงก็คือ หมูย่างของชาวตรัง ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ตกทอดมากว่า 100 ปี

 โดยหอการค้าจังหวัดตรัง เล็งเห็นว่าหมูย่างของจังหวัดตรังนั้นถือเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันสำคัญอย่างหนึ่งของชาวตรัง หากได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์อย่างดีแล้ว จะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ขณะเดียวกันก็สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่จังหวัดตรัง อีกทางหนึ่งดังนั้น หอการค้าจังหวัดตรังจึงได้ริเริ่มจัดเทศกาลหมูย่างเมืองตรังขึ้นเป็นครั้ง แรกเมื่อปี 2533 โดยจัดในวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรกในเดือนกันยายนของทุกปี ติดต่อกันมาถึงปีที่ 22 ในครั้งนี้ ทำให้หมูย่างของจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และกลายเป็นของที่ระลึกที่ผู้มาเยือนจังหวัดตรังซื้อหากลับไปเป็นของฝากซึ่งเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง จัดขึ้นในช่วงประมาณ เดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงาน 
โดยมีร้านค้าหมูย่างจากทั่วเมืองตรัง มาร่วมออกบูธมากมาย พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตรัง, การจัดขบวนพาเหรดแฟนซีที่สวยงามแฝงแง่คิดเพื่อประชาสัมพันธ์งานรอบตลาด เทศบาลนครตรัง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา, การประกวดตกแต่งจานหมูย่าง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง รวมทั้งรับชมการแสดงจากดาราและนักแสดงที่มีชื่อเสียง และโชว์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น