Ratsada

งานเทศกาลขนมเค้ก ​

 งานเทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรังเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมเค้ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจ.ตรัง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง จากการจัดงานติดต่อมาเป็นเวลายาวนานถึง 21 ปีชาวตรังมีชื่อเสียงในการทำขนมเค้กมาช้านาน โดยเฉพาะที่บ้านลำภูรา เป็นแหล่งผลิตขนมเค้กมาแต่ดั้งเดิม เอกลักษณ์ของขนมเค้กของชาวตรังจะไม่ใช้ครีมตกแต่งหน้าเค้ก ขนมเค้กมีหลายรส เช่น รสส้ม รสกาแฟ รสสามรส รสใบเตย รสเนย 
งานเทศกาลขนมเค้กจัดเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนสิงหาคม บริเวณถนนสถานีจังหวัดตรังร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2555 ในช่วงระหว่างวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เขตเทศบาลนครตรังทั้งนี้ เทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมเค้ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
​ อย่างไรก็ตาม จากการจัดงานติดต่อมาเป็นเวลายาวนานถึง 21 ปี ทำให้ประชาชนทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดตรังมากขึ้น ขณะที่ขนมเค้กเมืองตรัง ก็ได้กลายเป็นสินค้า และของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จนสามารถสร้างรายได้ให้อย่างงดงามสำหรับกิจกรรมในงานเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ปี 2555 ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายขนมเค้กของผู้ประกอบการในราคาพิเศษ การสาธิตการทำขนมเค้ก การจัดทำขนมเค้กพื้นเมืองยักษ์ การเดินขบวนพาเหรดแฟนซี การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงบนเวทีจากสถานศึกษาต่างๆ