Ratsada

ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย

       ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ยมีความผูกพันกับชาวตรังเชื้อสายจีนมายาวนาน ความเป็นมาของศาลเจ้า เริ่มต้นจากชายชาวจีนจากอำเภอหุ้ยจิว มณฑลกวางตุ้ง ได้อัญเชิญขี้เถ้าในกระถางธูปที่บูชาองค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ยพร้อมยันต์ศักดิ์ศิทธิ์ จากวัดเก้ามังกร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รำลึกแด่องค์เพทท่ามกงเยี้ย ติดตัวไว้คุ้มครอง ขณะเดินทางล่องเรือออกจากประเทศจีน จนมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทย และได้มาตั้งรกราก อยู่ที่เมืองตรัง โดยได้สร้างเป็นกระท่อมเล็กๆ อยู่ ณ บริเวณที่เป็นศาลเจ้าในปัจจุบัน และได้ตั้งโต๊ะบูชาขี้เถ้าฯ และยันต์ศักดิ์สิทธ์ที่ได้อัญเชิญมา ทั้งนี้ได้กราบไหว้บูชา องค์ท่านเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอ เเละต่อมา มีบุคคลอื่นๆเลื่อมใสศรัทธามาสักการะ กราบไหว้ท่านด้วย จนมีเหตุเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่สามารถบันดาลรักษา โรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ เเละช่วยให้สัมฤิทธิ์

ผลในสิ่งต่างๆที่ขอพร ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมา กราบไหว้มากยิ่งขึ้นจนต้องขยับขยายและก่อสร้างเป็นตึกถาวรในปี พ.ศ. 2496 มาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน