Ratsada

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

       ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ตามประวัติกล่าวกันว่า ในปีพุทธศักราช 2493 นายย้ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเขาตก (ซึ่งมีศาลที่ จ.สระบุรี) ในขณะนั้น ได้ทำพิธีเชิญกระถางธูป ของเจ้าพ่อเขาตกมาบูชาที่จังหวัดตรัง อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของท่านได้มาพบเห็น และทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนการประทับทรง โดยมีนายย้งเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อเขาตกทรงแผ่บารมีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยจนมีผู้นับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก        ต่อมาเจ้าพ่อหมื่นราม (ตามตำนานกล่าวกันว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าพ่อเขาตก) ก็ลงมาประทับทรงนายฮวด เจ้าพ่อหมื่นรามท่านสูงด้วยบารมี เมื่อได้ลงมาประทับทรง ท่านแผ่บารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่นการรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆในการสร้างศาลเจ้า บำเพ็ญทานบารมีสร้างวัด โรงเรียนและสะพาน ตลอดจนแผ่เมตตาแจกน้ำ

และอาหาร รวมทั้งสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก จึงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นรามให้สถิตย์อยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวร เมื่อปีพุทธศักราช 2500 ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งองค์เทพประจำศาลเจ้า ว่าจะเป็นผู้ประทานพรให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งอยู่บน ถนนรัษฏา ตำบลทับเที่ยง (เยื้องๆกับสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง) ในเขตเทศบาลนครตรัง (อ้างอิงจาก http://www.gplace.com/)

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

38/3 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง, ตรัง 92000

ที่ตั้ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้
  • ไหว้พระขอพร

  • ถือศีลกินเจ

  • ทำบุญ