Ratsada

ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์

       ตลาดเซนเตอร์พ้อยท์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนอนุสาวรีย์พยูน เดินตรงไปก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรจังหวัด จะมีการปิดถนนด้านขวา เป็นถนนสั้นๆประมาณ สามร้อยเมตร ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนของทุกวัน มีแม่ค้ามาตั้งเป็นแผงลอยขายของ เรียกกันในหมู่ผู้ค้าว่า"ตลาดรื่นรมย์" แต่มีชื่อที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า"เซ็นเตอร์พอยท์" ซึ่งบรรยากาศภายในตลาด จะเต็มไปด้วยของกิน หรือ เสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม่บ้าน ก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ทุกๆวัยอมเยา

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

ถนนรื่นรมย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภแเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 15.30 - 24.00 น.

ของขึ้นชื่อ
  • อาหารคาว - หวาน

  • เสื้อผ้า

  • ​เครื่องประดับ