Ratsada

ศาลกิวอ๋องเอี่ย

       เดิมได้สร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กตรงที่หัวบันไดของศาลเจ้าในปัจจุบัน ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดใน จ.ตรัง ปัจจุบันมี ผู้ดูแล คือ นาย ยงยุทธ ข่ายม่าน ปกติศาลเจ้าในจังหวัดตรังจะเริ่มกินเจกันในวันที่ 27 กันยายน 5 ตุลาคม 9 วัน 9 คืน แต่สำหรับที่ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ยแห่งนี้กินเจกัน 10 วัน 10 คืนค่ะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2554 จากข้อมูลที่ ททท.จังหวัดตรังกล่าวถึงที่มาของการสร้างศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย แรกเริ่มเดิมทีนั้นชมรมที่ร่วมกันจัดงานถือศีลกินเจเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน โดยเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาจากเมืองจีนโดยมาขึ้นที่ท่าเรือกันตัง และล่องเรือมาตามแม่น้ำตรังมาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าจีน และได้สร้างศูนย์รวมจิตใจคือศาลเจ้า เมื่อคนจีนอยู่รวมกันและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้นำลัทธิประเพณี เช่น พิธีถือศีลกินผัก

จากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีนมาจัดที่วัดปอนด์ หรือวัดประสิทธิชัย ต่อมาชมรมของผู้ถือศีลกินเจเพิ่มมากขึ้น ทำให้ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นครั้งแรกคับแคบ และตัวศาลเจ้าซึ่งเป็นไม้ก็ผุกร่อนตามกาลเวลา ต่อมาปี พ.ศ.2495 ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันปรึกษาตกลงสร้างศาลเจ้าใหม่แทนหลังเก่า ซึ่งก็คือตัวศาลเจ้าปัจจุบันนั่นเองภาพเก่าภาพในศาลเจ้าอยู่ด้านขวามือที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยได้เป็นอย่างดี
(อ้างอิงจาก http://kewongeartrang.blogspot.com และ https://www.facebook.com/kewongear/info)

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

169 ถ.ท่ากลาง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 00

ที่ตั้ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้
  • ไหว้พระขอพร

  • ถือศีลกินเจ

  • ทำบุญ