Ratsada

ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยชาวจีนที่เดินทางมาทำเหมืองแร่ดีบุกที่ อ.ห้วยยอด สมัยก่อนประชากรส่วนใหญ่ ในอ.ห้วยยอดจะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาบุกเบิกการทำเหมืองแร่ โดยผู้ที่บริจาคที่สร้างศาลเจ้าเป็นชาวจีน กวางตุ้ง และการดำเนินกิจการต่างๆของศาลเจ้าจะดูแลโดยชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งในอ.ห้วยยอดจะมีศาลเจ้า 4 ศาลเจ้า เรียงลำดับตามการก่อตั้งคือ ศาลเจ้าตั๋วแปะก๋อง ศาลเจ้าซัมโปก๋ง ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้า จงซือไท้เซียน ภายในศาลเจ้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ศาลของกิวอ๋องไต่เต่ ซึ่งจะเป็นศาลปิด จะเปิดให้สักการะบูชาในเฉพาะช่วงเช้า(07.00-08.00 น.) และช่วงเย็น(16.00-17.00 น.) และส่วนของศาลเจ้าแม่กวนอิม โดยจะเปิดให้สักการะบูชาทั้งวัน มีการประทับทรงเจ้าแม่เพื่อพบปะลูกหลาน ซึ่งจะประทับทรง 4 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลา ช่วงเวลา 14.00 น. ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ข้อมูลโดยคุณนิรัน)

ความเป็นมา
สถานที่ตั้ง

​เทศบาลตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง​

กิจกรรมที่สามารถทำได้

1. จะจัดงานกินเจขึ้นปีละ 3 ครั้ง กินเจเดือน 3 เดือน 6 และเดือน 9
2. ศักการะบูชาองค์เจ้ากิวอ๋องไต่เต่ และ เจ้าแม่กวนอิม
3. ประทับทรงเจ้าแม่กวนอิม

วันเวลาที่เปิดทำการ

ส่วนของศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่
     - เช้า 07.00-08.00 น. 
     - เย็น16.00-17.00 น. 


ส่วนของศาลเจ้าแม่กวนอิม
     - เปิดให้สักการะบูชาตลอดทั้งวัน
     - ประทับทรงเจ้าแม่กวนอิมในเวลา 14.00 น. 4 วันต่องสัปดาห์ได้แก่วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์