Ratsada

สถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีส-จีน

       อำเภอห้วยยอดในอดีตเคยเป็นอำเภอที่เจริญรุ่งเรืองอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง เพราะเป็นอำเภอที่มีการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะยังคงเห็นบ้านเรือนที่มีสไตล์แบบโปรตุกัส ที่ยังคงไว้ซึ่งความมีเสน่ห์ให้ผู้ที่หลงใหลชื่นชอบตึกเก่าเรือนไม้เก่าได้ชม รวมถึงสไตน์แบบจีนเข้ามาผสมอยู่บ้าง        ถึงเเม้ปัจจุบัน อำเภอห้วยยอดจำไม่ได้มีการทำเหมืองเเร่ดีบุกแล้ว เเต่ยังมีวัฒนธรรมสมัยก่อนหลงเหลืออยู่ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางรูปทรงอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆให้คนรุ่นหลังได้รับชมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น