Ratsada

เจ้าเเม่กวนอิมหนองยวน

       เดิมเขาหนองยวน เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ที่สามารถมองเห็นแต่ไกล สร้างมาตั้งแต่ พศ. 2510 ต่อมาใน พศ.2550 เทศบาลนครตรัง ได้ทุบรูปปั้นพระสังกัจจายน์ แล้วนำรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 8 เมตร หนัก 3 ตันจากกรุงเทพมาประดิษฐานแทน โดยหันพระพักตร์เข้ามาทางเมืองตรัง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เขาหนองยวนเคยเป็นที่เก็บตราจังหวัดตรัง ซึ่งตอนสร้างเมืองตรัง ได้เลือกเนินเขาสามลูก ลูกหนึ่งเก็บตราจังหวัดตรังซึ่งเป็นรูปนักษัตรปีมะเมีย ตามการการปกครองแบบ 12 นักษัตร ซึ่งอาณาจักรนครศรีธรรมราชมีหัวเมืองรายล้อมอยู่ถึง 12 หัวเมือง ได้กำหนดใช้รูปสัตว์ตามปีนักษัตร เป็นตราประจำเมือง เรียกว่า โดยเมืองตรังใช้ตราม้า(ปีมะเมีย) เป็นตราประจำเมือง เนินลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง และอีกลูกเป็นจวนผู้ว่าตรัง

(ที่มา http://www.ryt9.com/s/bmnd/702971 และ ไทยรัฐออนไลน์)

ความเป็นมา
วัน - เวลา ที่เปิดทำการ

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ที่ตั้ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน

กิจกรรมที่สามารถทำได้
  • ไหว้พระขอพร

  • ถ่ายภาพบรรยากาศเมืองตรังในมุมสูง

  • ทำบุญ