Ratsada

ขนมจีบโตโต้ ซอยจริงจิตร

       ร้าน ขนมจีบโตโต้ เป็นขนมจีบไส้สังขยา มิใช่ขนมจีบแบบติ่มซำ แต่เป็นขนมประเภทอบ ลักษณะตัวครึ่งวงกลมคล้ายกะหรี่ปั๊บ (กะหรีปั๊ปเป็นขนมทอด) มีจีบรอบๆ วงมน แป้งจะกรอบคล้ายแป้งขนมปั้นสิบ แต่ไม่แข็งเท่าปั้นสิบ มีไส้เป็นสังขยาหวานอ่อนๆ. ที่ตั้ง 47/5 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ติดต่อ 086-9507979 วัน-เวลา ที่เปิดทำการ 07.30-19.00 น.้ว่าราชการจังหวัด
     ที่ตั้ง 47/5 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ติดต่อ 086-9507979 วัน-เวลา ที่เปิดทำการ 07.30-19.00 น.

ความเป็นมา