สถาปัตยกรรม"ชิโน-โปรตุกีส"

Ratsada

      สถาปัตยกรรมเบบชิโน โปรตุกิส ในจังหวัดตรัง พบได้ทั่วไปในเขตเทศบาลนครตรัง มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์หลายหลังเรียงรายทั้งซ้ายขวาในตัวเมืองตรัง อาคารเหล่านี้เมื่อย้อนความกลับไปตั้งแต่ที่บ้านเมืองในสมัยก่อนได้ทำการค้าขายกับชาวโปรตุเกส ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในย่านนั้นได้ติดต่อสัมพันธ์ทางการค้า จึงเกิดการผสมผสานในหลายเรื่อง และรวมไปถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือนตั้งเเต่อดีถึงปัจจุบัน คล้ายๆ กับตึกชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต รูปแบบของอาคารโครงสร้างเป็นแบบโปรตุเกสที่ผสมผสานศิลปะปูนปั้นแบบจีนเอาไว้ รวมถึงภายในก็ตกแต่งแบบจีนด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ตึกสไตล์นี้สร้างขึ้นในสมัยของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในช่วงนั้นเต็มไปด้วยความมั่งคั่งจากการทำเหมือนแร่ดีบุก ตึกชิโนโปรตุกิส เลยมีการสร้างกันอย่างแพร่หลาย.ศ.2542