สโมสรข้าราชการจังหวัดตรังและ OTOP 

Ratsada

       สโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง ตัวอาคารอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอาคารมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าทำเป็นซุ้มคลุมบันไดที่ยื่นออกมาผนังอาคารมีหน้าต่างติดกันโดยรอบเป็นหน้าต่างเปิดบานคู่
       ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตรัง เป็นความคิดริเริ่มของ นายชวน หลีกภัย ในการจัดตั้งโอท็อปในจังหวัดตรัง ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย –ไทย )เสนอ และมีการประชุมเพื่อหาจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งจังหวัดตรังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของ 3 ประเทศ ปัจจุบันมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ รวมถึง สินค้าประเทศอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ด้วย

       ถนนพระราม 6 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ที่ตั้ง

       เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น

วัน-เวลาเปิดทำการ