Ratsada

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2529โดยกรมป่าไม้ตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

วงเวียนพะยูนตรังตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรี

 

บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังครับที่มีโครงสร้างเป็นไม้สร้างในสมัยของ นายทุ่น อ่อนสนิทเป็นนายกเทศมนตรี (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ระหว่าง

 

วงเวียนพะยูน

หอนาฬิกาและถนนกินรี

วัดตันตยาภิรมย์

สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์

วัดตันตยาภิรมหรือวัดต้นตอ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดตรัง 

 ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 10 ปีที่แล้ว ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางมายังจังหวัดตรัง อดไม่ได้ที่จะต้องแวะมาเยือน “สระกะพังสุรินทร์” สวนสาธารณะแห่งแรกที่มีความเก่า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บ้านนายชวน

เขื่อนท่างิ้ว

 บ้านแม่ถ้วนหรือที่หลายคนเรียกว่าบ้านนายกชวนหรือบ้านนายหัวชวน ตั้งอยู่ริมถนนวิเศษกุล อ.เมือง ตรงข้ามกับโรงเรียนสภาราชินี เป็นบ้านนักการเมืองที่ดูแตกต่างจากบ้านนักการเมืองทั่วไป ...
 อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี (2537 – 2543) ขนาดความจุ 20.40 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงคค์เพื่อใช้เป็นเเหล่งกักเก็บน้ำ...